A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) 1996. június 24-én alakult meg. A Társaság alapvető célkitűzése, hogy az elválasztástudomány különböző területein, az analitikai alkalmazás mellett a preparatív és ipari termelésre alkalmazott elválasztási módszerek (kromatográfia, elektroforézis, extrakció, centrifugálás, ioncsere, membránszűrés, minta előkészítés stb.) fejlesztésének és együttes alkalmazásának eredményeit is figyelemmel kísérje. A Társaság célja, hogy az elválasztástudomány fejlesztését elősegítse, tagjainak tudományos ismeretei bővüljenek, munkájukat és eredményeiket elismerje és elismertesse és hozzájáruljon a szakmai színvonal emeléséhez.

A Társaság programjában hangsúlyozottan szerepel a Magyar Tudományos Akadémia Elválasztástudományi Munkabizottságával, az MKE Analitikai Szakosztályával, a Magyar Biokémiai Egyesület Bioanalitikai Szakosztályával, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztályával és a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társasággal való szoros együttműködés, adott témákban közös rendezvények szervezése.

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 1996-ban 13 taggal alakult meg. Jelenleg a tagok száma már meghaladja a 600 főt.

A Társaság elnökének Dr. Nyiredy Szabolcsot, örökös tiszteletbeli elnökének Dr. Szepesy Lászlót választotta. Nyiredy Szabolcs halála után 2006-ban Dr. Klebovich Imre vette át az elnöki tisztet. A METT vezetősége 2008 novemberében Dr. Felinger Attilát választotta a Társaság elnökévé a 2009-2012. ciklusidőre. A vezetőség a 2013-2016, a 2017-2020, majd a 2021-2024 ciklusra ismét Dr. Felinger Attilát választotta elnöknek.